Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Uznesenie č. 391/2016

       
Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie
 

Uznesenie č. 392/2016

       
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
 

Uznesenie č. 393/2016

       
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016
 

Uznesenie č. 394/2016

       
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
 

Uznesenie č. 395/2016

       
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.08.2016 09:36
Upravené: 13.12.2016 10:28