Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

18. zasadnutie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Číslo zasadnutia: 18/2016
Dátum konania: 22. august 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Bod č. 1

       
Otvorenie, schválenie programu 18. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
 

Bod č. 2

       
Interpelácie
 

Bod č. 3

       
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
 

Bod č. 4

       
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016
 

Bod č. 5

       
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

Dokumenty

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.