Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Uznesenie č. 431/2016

       
Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie
 

Uznesenie č. 432/2016

       
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
 

Uznesenie č. 433/2016

       
Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017
 

Uznesenie č. 434/2016

       
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
 

Uznesenie č. 435/2016

       
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.