Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Uznesenie č. 411/2016

       
Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie
 

Uznesenie č. 412/2016

       
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
 

Uznesenie č. 413/2016

       
Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji
 

Uznesenie č. 414/2016

       
Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
 

Uznesenie č. 415/2016

       
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.10.2016 16:27
Upravené: 13.12.2016 10:28