Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Uznesenie č. 431/2016

       
Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie
 

Uznesenie č. 432/2016

       
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
 

Uznesenie č. 433/2016

       
Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017
 

Uznesenie č. 434/2016

       
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
 

Uznesenie č. 435/2016

       
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2016 09:52
Upravené: 13.12.2016 10:28