19. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 19/2016
Dátum konania: 17. október 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Bod č. 6

       
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
 

Bod č. 6 a)

       
Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2016 zo 17. zasadnutia konaného dňa 27. júna 2016.
 

Bod č. 7

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018.
 

Bod č. 8

       
Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer.
 

Bod č. 9

       
Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice – investičný zámer.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2016 15:00
Upravené: 25.11.2016 10:10