19. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 19/2016
Dátum konania: 17. október 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Bod č. 14 a)

       
Nájom telocvične Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice pre Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 

Bod č. 14 b)

       
Nájom časti pozemku pre mesto Dobšiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 

Bod č. 14 c)

       
Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce.
 

Bod č. 14 d)

       
Prevod vlastníctva pozemkov pre mesto Krompachy.
 

Bod č. 14 e)

       
Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2016 15:00
Upravené: 25.11.2016 10:10