19. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 19/2016
Dátum konania: 17. október 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Bod č. 10

       
Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2016.
 

Bod č. 11

       
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 5. etapa.
 

Bod č. 12

       
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika – Maďarsko.
 

Bod č. 13

       
Informácia o stratégii nakladania a speňaženia prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku po presťahovaní zdravotníckych činností do novopostaveného pavilónu v areáli nemocnice v Michalovciach.
 

Bod č. 14

       
Majetkové veci.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2016 15:00
Upravené: 25.11.2016 10:10