29. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 29/2022
Dátum konania: 28. február 2022
Miesto konania: online

Bod č. 1

       
Otvorenie, schválenie programu 29. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie.
 

Bod č. 2a

       
Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves.
 

Bod č. 2b

       
Prevod vlastníctva pozemkov v Rozhanovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.
 

Bod č. 2c

       
Partnerstvo Košického samosprávneho kraja a Druživy, o. z. v projekte „SINZEM“.
 

Bod č. 2d

       
Informácia k možnosti čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Rožňave a Trebišove.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.02.2022 16:09
Upravené: 21.02.2022 17:05