27. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 27/2021
Dátum konania: 25. október 2021
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

 

Bod č. 1

       
Otvorenie, schválenie programu 27. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie.
 

Bod č. 2a

       
Výpožička parkovacích miest a nebytového priestoru na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach pre IDS Východ, s. r. o.
 

Bod č. 2b

       
Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Deutsch – Slowakische Akademien, a. s.
 

Bod č. 2c

       
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického samosprávneho kraja.
 

Bod č. 3

       
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.11.2021 14:57
Upravené: 01.11.2021 18:01