Bod č. 1

Otvorenie, schválenie programu 29. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.02.2022 16:09
Upravené: 17.02.2022 16:16