18. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 18/2016
Dátum konania: 22. august 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Bod č. 11

       
Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2016/2017
 

Bod č. 12

       
Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji
 

Bod č. 13

       
Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013
 

Bod č. 14

       
Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP v programovom období 2014-2020
 

Bod č. 15 a)

       
Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.08.2016 09:52
Upravené: 19.10.2016 11:10