21. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 21/2017
Dátum konania: 20. február 2017
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Bod č. 1

       
Otvorenie, schválenie programu 21. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie.
 

Bod č. 2

       
Interpelácie.
 

Bod č. 3

       
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
 

Bod č. 3a

       
Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín.
 

Bod č. 4

       
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2017 15:06
Upravené: 31.03.2017 13:22