18. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 18/2016
Dátum konania: 22. august 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Bod č. 1

       
Otvorenie, schválenie programu 18. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
 

Bod č. 2

       
Interpelácie
 

Bod č. 3

       
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
 

Bod č. 4

       
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016
 

Bod č. 5

       
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.08.2016 09:52
Upravené: 19.10.2016 11:10