20. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 20/2016
Dátum konania: 5. december 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Bod č. 1

       
Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie.
 

Bod č. 2

       
Interpelácie.
 

Bod č. 3

       
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
 

Bod č. 4

       
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017.
 

Bod č. 5

       
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2016 10:11
Upravené: 10.02.2017 15:12