Bod č. 1

Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty

Uznesenia:

Hlasovania:

  • Hlasovanie č. 1
    Schválenie programu zasadnutia ako celku
  • Hlasovanie č. 2
    Schválenie členov návrhovej komisie v zložení: p. Grüllingová, p. Andrejčák, p. Jutka

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2016 12:30
Upravené: 07.12.2016 11:37