Bod č. 1

Otvorenie, schválenie programu 21. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty

Uznesenia:

Hlasovania:

  • Hlasovanie č. 1
    Schválenie programu zasadnutia - p. Trebuľa - vypustenie bodu č. 8
  • Hlasovanie č. 2
    Schválenie členov návrhovej komisie v zložení: p. Grüllingová, p. Andrejčák, p. Jutka

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2017 15:29
Upravené: 27.02.2017 08:58