Bod č. 1

Otvorenie, schválenie programu 27. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty

Uznesenia:

Hlasovania:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.11.2021 14:57
Upravené: 01.11.2021 15:31