Bod č. 5

Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19.

Dokumenty:

Uznesenia:

 • Uznesenie č. 593/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Banícke múzeum v Rožňave, projekt „Otvorená galéria“
 • Uznesenie č. 594/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, projekt „Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach“
 • Uznesenie č. 595/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, projekt „Interaktívna a bezpečná knižnica – rozšírenie a modernizácia služieb“
 • Uznesenie č. 596/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Bábkové divadlo v Košiciach, projekt „Modernizácia divadelných sál“
 • Uznesenie č. 597/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Spišské divadlo, projekt „Modernizácia divadelnej techniky“
 • Uznesenie č. 598/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Východoslovenské múzeum v Košiciach, projekt „Expozícia Zaži Barok“
 • Uznesenie č. 599/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Zemplínske múzeum v Michalovciach, projekt „Archeologická expozícia Zemplínskeho múzea“
 • Uznesenie č. 600/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, projekt „Zemplín Antiqua“
 • Uznesenie č. 601/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, projekt „Letohrádok Dardanely – Hudobná perla Spiša“
 • Uznesenie č. 602/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Východoslovenská galéria, projekt „Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii“
 • Uznesenie č. 603/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Divadlo Thália Színház, projekt „Modernizácia divadla Thália“
 • Uznesenie č. 604/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Spišské kultúrne centrum a knižnica, projekt „Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi“
 • Uznesenie č. 605/2021
  Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, projekt „Odkaz pre budúcnosť“

Hlasovania:

 • Hlasovanie č. 8
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Banícke múzeum v Rožňave, projekt „Otvorená galéria“
 • Hlasovanie č. 9
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, projekt „Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach“
 • Hlasovanie č. 10
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, projekt „Interaktívna a bezpečná knižnica rozšírenie a modernizácia služieb“
 • Hlasovanie č. 11
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Bábkové divadlo v Košiciach, projekt „Modernizácia divadelných sál“
 • Hlasovanie č. 12
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Spišské divadlo, projekt „Modernizácia divadelnej techniky“
 • Hlasovanie č. 13
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Východoslovenské múzeum v Košiciach, projekt „Expozícia Zaži Barok“
 • Hlasovanie č. 14
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Zemplínske múzeum v Michalovciach, projekt „Archeologická expozícia Zemplínskeho múzea“
 • Hlasovanie č. 15
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Múzeum a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, projekt „Zemplín Antiqua“
 • Hlasovanie č. 16
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, projekt „Letohrádok Dardanely Hudobná perla Spiša“
 • Hlasovanie č. 17
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Východoslovenská galéria, projekt „Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii“
 • Hlasovanie č. 18
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Divadlo Thália Színház, projekt „Modernizácia divadla Thália“
 • Hlasovanie č. 19
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Spišské kultúrne centrum a knižnica, projekt „Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi“
 • Hlasovanie č. 20
  Schválenie uznesenia v pôvodnom znení Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, projekt „Odkaz pre budúcnosť“

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.11.2021 14:57
Upravené: 01.11.2021 17:14