Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Uznesenie č. 436/2016

       
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019
 

Uznesenie č. 437/2016

       
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
 

Uznesenie č. 438/2016

       
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania
 

Uznesenie č. 439/2016

       
Spolufinancovanie projektu "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach" z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014-2020
 

Uznesenie č. 440/2016

       
Spolufinancovanie projektu ELISE - European Life Science Ecosystems
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2016 09:52
Upravené: 13.12.2016 10:28