Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Uznesenie č. 441/2016

       
IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu
 

Uznesenie č. 442/2016

       
Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
 

Uznesenie č. 443/2016

       
Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji
 

Uznesenie č. 444/2016

       
Schválenie úkonov súvisiacich s majetkovou účasťou Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s.
 

Uznesenie č. 445/2016

       
Spolufinancovanie na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2016 09:52
Upravené: 13.12.2016 10:28