Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Uznesenie č. 446/2016

       
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017
 

Uznesenie č. 447/2016

       
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017
 

Uznesenie č. 448/2016

       
Vymenovanie riaditeľky JASANIMA - DSS do funkcie
 

Uznesenie č. 449/2016

       
Nájom nebytových priestorov v telocvični Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach pre RIM Basket o. z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 

Uznesenie č. 450/2016

       
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2016 09:52
Upravené: 13.12.2016 10:28