21. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 21/2017
Dátum konania: 20. február 2017
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Bod č. 10

       
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1.
 

Bod č. 11

       
Zmena uznesenia č. 316/2016 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. februára 2016 v Košiciach: Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR.
 

Bod č. 12

       
Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016 z 20. zasadnutia konaného dňa 5. decembra 2016.
 

Bod č. 13

       
Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 

Bod č. 14

       
Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2017 15:06
Upravené: 31.03.2017 13:22