27. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 27/2021
Dátum konania: 25. október 2021
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

 

Bod č. 4

       
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68.
 

Bod č. 5

       
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19.
 

Bod č. 6

       
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Október 2021
 

Bod č. 7a

       
Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19.
 

Bod č. 7b

       
Informatívna správa o stave prípravy Programu hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.11.2021 14:57
Upravené: 01.11.2021 18:01