27. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 27/2021
Dátum konania: 25. október 2021
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

 

Bod č. 7c

       
Informácia o splnení prijatých opatrení Košického samosprávneho kraja na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ku kontrole NKÚ SR: „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“.
 

Bod č. 8

       
Schválenie spolufinancovania projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1.
 

Bod č. 9

       
Interpelácie.
 

Bod č. 10

       
Otvorená samospráva.
 

Bod č. 11

       
Rôzne.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.11.2021 14:57
Upravené: 01.11.2021 18:01