20. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 20/2016
Dátum konania: 5. december 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Bod č. 11

       
Spolufinancovanie projektu ELISE - European Life Science Ecosystems.
 

Bod č. 12

       
IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu.
 

Bod č. 13

       
Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji.
 

Bod č. 14

       
Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji.
 

Bod č. 15

       
Schválenie úkonov súvisiacich s majetkovou účasťou Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2016 10:11
Upravené: 10.02.2017 15:12