20. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 20/2016
Dátum konania: 5. december 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Bod č. 20 a)

       
Nájom nebytových priestorov v telocvični Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach pre RIM Basket o.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 

Bod č. 20 b)

       
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 

Bod č. 20 c)

       
Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice.
 

Bod č. 20 d)

       
Prevod vlastníctva pozemku na ul. Špitálska v Rožňave.
 

Bod č. 21

       
Záver.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2016 10:11
Upravené: 10.02.2017 15:12