20. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 20/2016
Dátum konania: 5. december 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Bod č. 16

       
Schválenie spolufinancovania na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 

Bod č. 17

       
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017.
 

Bod č. 18

       
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017.
 

Bod č. 19

       
Návrh na vymenovanie riaditeľky JASANIMA - DSS do funkcie.
 

Bod č. 20

       
Majetkové veci.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2016 10:11
Upravené: 10.02.2017 15:12